Maandelijks archief: mei 2009

Leerrendement…

tgi

Deze maand rond ik de opleiding Thema Gecentreerde Interactie (TGI) af. TGI is een krachtige methode voor het leidinggeven aan ontwikkeling van groepen en teams. Een van de centrale methodische uitgangspunten is het dynamisch balanceren. Continu op zoek naar een balans die er eigenlijk nooit is. ‘Balance the never balanced’. Idee is vier factoren steeds een zo gelijkwaardige rol te laten spelen om zodoende de ontwikkeling optimaal te benutten.

  • welzijn en de effectiviteit van de mens als persoon (IK)
  • samenwerkingsprocessen (WIJ)
  • gezamenlijke doelen en taken (TAAK)
  • factoren uit de omgeving (CONTEXT)

Dit dynamisch balanceren bevordert een creatief en vruchtbaar samenwerkingsproces. Bij mijn toepassing van TGI zie en hoor ik dat ik een hoger leerrendement behaal dan voorheen. Leerrendement, juist van belang in deze tijd waarin ook investeringen voor ontwikkeling van medewerkers sterk onder loep worden gelegd. Ik ben benieuwd wat uw visie is op en hoe u omgaat met investeringen in ontwikkeling van medewerkers. Tijdens een constructief gesprek licht ik graag toe hoe TGI voor u voordeel oplevert.

Meer dan 1000 woorden…

youtube…dat is wat een plaatje kan zeggen.

En dan nog maar niet gesproken over meerdere plaatjes, achter elkaar… Tijdens trainingen maak ik regelmatig gebruik van voorbeelden. Mijn eigen voorbeeld, dat van trainings(acteur) en deelnemers.  Voorbeeld doet immers volgen. Voorbeeld willen, kunnen en durven geven is in mijn ogen een van de belangrijke competenties in leiderschap. voorbeeld geven is in veel gevallen ook risico nemen

Daarnaast helpen afbeeldingen, presentaties, schema’s, model, video’s etc. enorm bij begripsvorming, inzicht en actie. Een paar aansprekende video’s staan in de kantlijn. Indien u boeiende video suggesties heeft…