Maandelijks archief: maart 2010

Intuïtie…

Enige maanden geleden zag ik toevallig een afbeelding van Malcolm Gladwell op de voorkant van een tijdschrift staan. Op een of andere manier kreeg ik het idee dat ik meer van hem wilde weten. Waar dat op gebaseerd was? Geen flauw benul.

Inmiddels heb ik het boek Intuïtie gelezen. Boeiend. Kans is groot dat mijn besluit gebaseerd is op wat hij noemt selectieve informatie reductie; fragmenten van informatie van signalen die bij ons binnenkomen, triggeren ons onbewuste waardoor we in staat zijn te ‘weten’ wat ons te doen staat in een fractie van een seconde.

Vooral het hoofdstuk dat een verband legt met mimiek, een belangrijk onderdeel binnen non-verbale communicatie, toont aan hoe krachtig die informatie is. Daarbij ook hoe snel we op basis daarvan oordelen. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat ik bij sollicitatie gesprekken in wezen binnen een paar seconden al had ‘besloten’ dat een kandidaat paste in ‘mijn’ profiel.

Dit laat ook meteen de keerzijde zien van intuïtie; hoe objectief wil en kan je zijn? Je buikgevoel (h)erkennen en je eigen subjectiviteit onder de loep leggen lijkt het devies van Malcolm Gladwell. Deze (h)erkenning is vaak aandachtpunt in mijn training en coachingtrajecten.

Samenwerking

Deze week heb ik een overeenkomst voor samenwerking afgesloten met New Ratio. Boeiende aan New Ratio is in mijn ogen dat ze zich specifiek richten op het vergroten van klantwaarde en onderscheidend vermogen. Aan de basis staat veelal een effectieve Performance Scan die vrijwel direct laat zien waar de schoen wringt en dus ook waar mogelijkheden en kansen liggen. Een verkorte versie van de scan kunt u meteen doen via de website.

Met New Ratio ben ik nog beter in staat een ander licht te laten schijnen over uw situatie. Bij New Ratio staat de quote van Abraham Lincoln centraal:

‘As our case is new, then we must think anew and act anew’

Veerkracht…

Veerkracht is wellicht een van de meest krachtige kwaliteiten van de mens. Zeker ten tijde van recessie. Regelmatig bijhouden van onze veerkracht kan burn-out etc. voorkomen. Inzet van training en coaching vanuit een proactieve benadering, maakt mensen (veer)krachtiger. Investering in training en coaching lijken daarom cruciaal.  Immers, werknemers zijn voor werkgevers kostbaar in menig opzicht.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out verschijnselen. 12%  van de huisartsbezoeken hebben te maken met stressklachten. 30.000 mensen komen jaarlijks door psychische klachten in de WAO, waarvan 9000 (30%) door stress en overbelasting veroorzaakt wordt.  Op een werkende populatie van ca. 6.7 miljoen hebben dus ca. 670.000 mensen last van burn-out verschijnselen in welke vorm dan ook. Vaak wordt dit pas laat (h)erkend. Herstel van burn-out vraagt over het algemeen minimaal 3 maanden. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om in te kunnen schatten wat dit kost. Er is iets aan te doen. 

  1. (H)erken bijtijds de symptomen. Deze test geeft een indicatie
  2. Zet van meet af aan adequate support en ondersteuning in. Kies daarbij voor een integrale aanpak.
  3.  Belangrijkste tip is wellicht ‘voorkomen is beter dan genezen’.