Maandelijks archief: januari 2011

Aandacht…

Alles wat aandacht krijgt groeit…

Tien jaar geleden kwam ik via Joep de Jong in aanraking met Appreciative Inquiry (AI). Een benadering die op een positieve wijze kijkt naar mensen, organisaties en situaties. Het draagt bij aan een attitude waardoor waardering, veranderingsbereidheid hand in hand gaan. Het fundament van AI kent vijf principes als uitganspunt. Voor ieder principe bestaat een specifieke quote die deze illustreert. 

  1. Al onze waarnemingen van de werkelijkheid zijn gekleurd door onze eigen beelden, ervaringen, overtuigingen, relaties en cultuur. “We do not see things as they are, we see them as we are.” Anais Nin
  2. Ieder verhaal of werkelijkheid is op meerdere manieren te interpreteren. “If you focus on problems, you find more problems, if you focus on successes, you find more successes.” Mac Odell
  3. Elke vraag neemt ons mee in een bepaalde richting. “All questions are leading questions.” Michael Hoyt
  4. Beelden over de toekomst, leiden onze acties en vormen onze toekomst. “If you want to build a ship, don’t drum up the people to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” Antoine de Saint Exupéry
  5. Positieve emoties zijn essentieel voor groei en optimaal functioneren. “When we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves.” William Arthur Ward

 De aanpak van AI bestaat uit vijf stappen (5 V’s) en vertoont in mijn ogen veel overeenkomst met Theory-U:

  1. V erwoorden; Formuleren en definiëren van het gewenste onderwerp
  2. V erdiepen; Beschrijven van succes momenten en best practices in de context van het onderwerp 
  3. V erbeelden; Visualiseren toekomst en visie prikkelend ver- woorden alsof die reeds gerealiseerd is 
  4. V ormgeven; Analyseren van succesbepalende organisatorische en relationele elementen
  5. V erwezenlijken; Plan van aanpak. Persoonlijke betrokkenheid staat hierin centraal

Volgende stappen richting AI:

  Bron: AI Magazine