Maandelijks archief: juli 2015

Invloed…


Frits Tuijn
, dierbare vrieFrits Tuijn 2nd, gewaardeerde vakbroeder en daarbij een bijzonder positief ingesteld mens, heeft recent besloten dit leven te laten voor wat het is. Ondraaglijke pijnen werden hem en zijn naaste omgeving teveel. Een onwaarschijnlijk dapper besluit en een bizar voorbeeld van hoe we invloed kunnen uitoefenen op en in ons leven. Tijdens de laatste keer dat ik hem sprak gaf hij aan:

‘Het glas is bij mij heel vaak halfvol, alleen het glaasje is nu wel erg klein’. 

Bij invloed denk ik bijna meteen aan de cirkel van invloed van Stephen Covey. Hierop kwam ik weer terug toen ik las over positieve psychologie. De grondlegger Martin Seligman kwam tot het inzicht dat in de klassieke psychoanalyse de nadruk wordt gelegd op het negatieve en dat we ons beter gaan voelen door onze sterke punten, talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Wat hieraan bijdraagt zijn – logischerwijs – positieve emoties over

  • Verleden: Tevredenheid, voldoening, vervulling, trots, sereniteit
  • Heden: Vreugde, extase, kalmte, enthousiasme, uitgelatenheid, genot, flow
  • Toekomst: Optimisme, hoop, vertrouwen, geloof

Deze positieve emoties creëren we volgens Seligman door, wat hij noemt, voluntary control in te zetten en constructief om te gaan met

  • Ons verleden; Intellectueel loslaten van het idee dat het verleden de toekomst bepaalt. Emotioneel door dankbaarheid te uiten over de goede dingen uit ons verleden en de ‘slechte’ gebeurtenissen oprecht vergeven
  • Heden; enerzijds door met aandacht genoegens te beleven door middel bepaalde gewoontes. Bewust genieten door delen, herinneringen opbouwen, jezelf feliciteren, zintuigen scherpen, opgaan in dingen. Anderzijds middels voldoening. Dat wat ervaren wordt wanneer we iets doen dat we van belang vinden.
  • Toekomst; Optimisme en hoop vergroten door onze aannames en overtuigingen over de toekomst kritisch te onderzoeken.

Frits heeft tot op het allerlaatst ieder moment benut om gelukkig te zijn. Bij zijn afscheid wilde Frits witte rozen. Met dankbaarheid voor de vriendschap gun ik ons allen momenten te blijven vinden om gelukkig te zijn. Een geweldige zomer en… hou de witte roos in bloei.

witte roos klein bewerkt