Categorie archief: Boeken

Boek die bijdragen aan de dagelijkse gang van allerlei zaken

Intuïtie…

Enige maanden geleden zag ik toevallig een afbeelding van Malcolm Gladwell op de voorkant van een tijdschrift staan. Op een of andere manier kreeg ik het idee dat ik meer van hem wilde weten. Waar dat op gebaseerd was? Geen flauw benul.

Inmiddels heb ik het boek Intuïtie gelezen. Boeiend. Kans is groot dat mijn besluit gebaseerd is op wat hij noemt selectieve informatie reductie; fragmenten van informatie van signalen die bij ons binnenkomen, triggeren ons onbewuste waardoor we in staat zijn te ‘weten’ wat ons te doen staat in een fractie van een seconde.

Vooral het hoofdstuk dat een verband legt met mimiek, een belangrijk onderdeel binnen non-verbale communicatie, toont aan hoe krachtig die informatie is. Daarbij ook hoe snel we op basis daarvan oordelen. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat ik bij sollicitatie gesprekken in wezen binnen een paar seconden al had ‘besloten’ dat een kandidaat paste in ‘mijn’ profiel.

Dit laat ook meteen de keerzijde zien van intuïtie; hoe objectief wil en kan je zijn? Je buikgevoel (h)erkennen en je eigen subjectiviteit onder de loep leggen lijkt het devies van Malcolm Gladwell. Deze (h)erkenning is vaak aandachtpunt in mijn training en coachingtrajecten.

Vuur en vlam…

Vuur en vlamRegelmatig komt in mijn training of coaching het thema vuur en vlam aan de orde. Veelal in de context van bijvoorbeeld drijfveren. Nu lees ik het boek Walden van Henry D. Thoreau en kom daarin een pakkend fragment tegen uit het gedicht The Wood Fire van Ellen Sturgis Hooper (1812 – 1848). Frappant weer hoe een metafoor beeldend werkt.

Nooit, klare vlam, mag mij worden ontzegd
Uw dierbare liefde, diep, levensecht.
Wat is behalve mijn hoop ooit zo stralend gestegen?
Wat heeft op geluk na zo diep in het duister gelegen?

Waarom zijt gij verbannen van haarden en zalen,
Gij die wij allen beminnen en gaarne onthalen?
Was uw bestaan te denkbeeldig misschien
Om ’t int het alledaags licht van ons leven te zien?

Maakte uw heldere glans onze ziel deelgenoot
Van verborgen mysteries? geheimen te groot?
Wel, wij zijn veilig en sterk, wij zitten op dit uur
Naast ’t zonder schimmen opflakkerend vuur,
Waar niets ons verblijd of bedroefd, maar vuur ons verwarmd heeft
Aan voeten en handen – en niet naar nog meer streeft;
Bij ’t nuttige houtvuur, compact opgebouwd,
Kunnen wij rustig gaan zitten en slapen in ’t heden,
Niet beducht voor spoken uit ’t duister verleden
Die met ons spraken bij ’t flakkerend licht van oud hout.

Creativiteit…

CreativiteitHet thema van het Tijdschrift voor Coaching is creativiteit. In zijn artikel Versnellen met de traagste managementtool ter wereld verteld hij over een idiaans gebruik om dingen te bespreken: De praatstok. Hij haalt daarbij onder meer het boek Presence aan. Otto Scharmer licht in dit boek toe dat hij onderscheid maakt in vier niveau’s waarop een gesprek kan plaats vinden:

  1. Downloading; Een alledaags gesprek over ditjes en datjes. Ik vertel wat mij bezighoudt, jij vertelt wat jou bezighoudt. Ieder onthoudt hetgeen zijn bestaande mening of standpunt herbevestigd.
  2. Discussie of debat; Uitwisselen van standpunten. Meningen delen waardoor wederzijds zicht ontstaat op overeenkomsten en verschillen. Vanuti deze basis kunnen beslissingen worden genomen.
  3. PresenceDialoog; Naast de inhoud van de argumenten, hebben we oog voor gevoelens, waarden en overtuigingen. We zoeken naar overeenkomsten en overbruggen zo mogelijk de verschillen.
  4. Presencing; We vetrouwen erop dat uit onze ontmoeting nieuwe wijsheid ontstaat. We benutten de aanwezige kwaliteit, vergroten ons gewaar zijn, vertragen activiteit en zien wat zich aandient.

De ene is niet per definitie beter dan de ander. Ieder niveau heeft zijn functionele kant. Juist de laatste twee zetten de deur open tot de creativiteit. De geest komt als het ware uit de fles.

Op welke momenten besef je daadwerkelijk op welk niveau je in gesprek bent? Ik gun jullie plezier en creativiteit.

Vakantieboek…

Yalom; De TherapeutWe kunnen er niet aan ontkomen: interactie. Alles wat we denken niet te doen en doen heeft effect op onze omgeving. Dat is een gegeven. Niet-communiceren bestaat eenvoudigweg niet. Tijdens trainingen en coaching gebeurt er altijd veel. Soms ook dingen die vooraf niet de bedoeling zijn, maar niet kunnen worden voorkomen omdat ze gewoon gebeuren. Bijvoorbeeld een deelnemer/client wordt boos op mij en uit dat ook. Dit wordt overdracht genoemd. Wat die boosheid met mij doet, hoe ik daarop reageer en zeker wanneer ik boos op de deelnemer wordt, heet dat tegenoverdracht.

Interessant gegeven voor alle trainers en coaches. Voor mij aanleiding (tegen)overdracht met vakbroeders en -zusters te bespreken in inter- of supervisie. Op die manier leer ik dan steeds weer bij over mezelf en m’n vak. Tijdens mijn opleiding TGI was dit onderwerp een vast programma onderdeel. Daarin werd me het boek De Therapeut aangeraden van Irvin D. Yalom. Hij laat een aantal verhaallijnen door elkaar heen lopen met (tegen)overdracht als context. Heb het tijdens de vakantie gelezen. Heerlijk hoe de plot zich in het boek ontvouwd. Werd meegesleept door het boek. Had het zo uit, terwijl ik me gewoonlijk echt tot lezen moet zetten en lang over een boek kan doen. 

Welk boek heb jij in de vakantie gelezen…?

Taal…

Taal is zeg maar echt mijn dingTaal boeit me altijd. Tijdens de vakantie weer genoten van hoe mensen in het buitenland met elkaar communiceren. Daarbij, hoe ik dat zelf doe. Voel me dan gelukkig dat ik me in een paar buitenlandse talen basaal verstaanbaar kan maken. Aan de andere kant ervaar ik dan ook weer frustratie over hoe weinig ik eigenlijk weet van zo’n taal. Woorden, vocabulaire, daar schort het vaak primair aan. De juiste woorden vinden om iets te zeggen.

Taal is eigenlijk altijd in ontwikkeling. Ook onze Nederlandse taal. En er wordt veel over geschreven. Zo ook door Paulien Cornelisse. Ik heb de tranen in mijn ogen gelachen. Waarom? Om mezelf. Heerlijk herkenbaar hoe zij dingen signaleert, in perspectief plaatst en mij daarmee een ‘spiegel’ aanreikt. Aanrader! RSS van haar meest recente column staat rechts in de kantlijn van deze weblog. 

Situationeel Leiderschap

Blanchard Over LeiderschapOnlangs heb ik voor Blanchard International de open training Situationeel Leiderschap II® (SLII) verzorgd. Het model is toegankelijk en vooral praktisch. Wat mij vooral steeds aanspreekt is hoe leiderschap en leidinggeven in de visie van Blanchard een (h)echte samenwerking dient te zijn. Samen ontdekken, afstemmen en afspraken maken over ontwikkeling en de mate waarin sturing en ondersteuning wordt gegeven op een bepaalde taak of gericht op een doel. Hierdoor wordt het verschil gemaakt tussen samen werken en samenwerking.

Wat was het voor mij als trainer heerlijk dat op de tweede trainingdag het ontslag van Marco van Basten bij Ajax aan de orde kwam. Gezamenlijk hebben we met het SLII model erbij genomen en gekeken waar mogelijk de schoen wringt met de vraag: “Hoe zou jij het aanpakken als je leidinggevende van Marco was?”. Benieuwd? Ik licht het graag toe.

In het boek Over Leiderschap komt SLII aan de orde. Het boek is in feite een gebundeling van alle kennis, inzicht, wijsheid en praktische technieken van meer dan 25 jaar die Ken Banchard in samenwerking heeft opgebouwd.

Effectief…?

agendaIn verschillende workshops en trainingen komen de aspecten prioriteiten stellen en plannen aan de orde. Belangrijk onderdeel als het om persoonlijke effectiviteit gaat. Plannen is vaak een bron van frustratie (En niet alleen omdat anderen zich niet aan afspraken houden), maar met planning behoudt je  overzicht en initiatief. Tijd plannen is tijd besparen. “Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent.” Aldus Dwight D. Eisenhower, voormalig generaal en president van de VS. Die uitspraak vormt de basis voor de Eisenhower-prioriteiten-matrix. Waarom is de methode van Eisenhower zo populair? Stephen Covey heeft dit als uitgangspunt gebruikt in zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Het biedt deelnemers in veel gevallen inzicht en overzicht op. Het gaat zelfs verder. Wanneer de deelnemers inzicht krijgen in de onderliggende overtuigingen en de voor- en nadelen daarvan, is dat de opmaat om dingen werkelijk op een nieuwe manier aan te pakken.

In één ochtend, middag of avond gaan wellicht ook uw mensen effectief geladen op pad. Eens doen…? Hoe zit het dan met het belang, de urgentie en de beschikbare tijd? Dan gaan we dat plannen! Ja, toch?