Categorie archief: Tools

Meer dan 1000 woorden…

youtube…dat is wat een plaatje kan zeggen.

En dan nog maar niet gesproken over meerdere plaatjes, achter elkaar… Tijdens trainingen maak ik regelmatig gebruik van voorbeelden. Mijn eigen voorbeeld, dat van trainings(acteur) en deelnemers.  Voorbeeld doet immers volgen. Voorbeeld willen, kunnen en durven geven is in mijn ogen een van de belangrijke competenties in leiderschap. voorbeeld geven is in veel gevallen ook risico nemen

Daarnaast helpen afbeeldingen, presentaties, schema’s, model, video’s etc. enorm bij begripsvorming, inzicht en actie. Een paar aansprekende video’s staan in de kantlijn. Indien u boeiende video suggesties heeft…

Trots…

Gradior ReclameSinds enige tijd begeleid ik Eduard Schwarz. Hij is professioneel golf speler. Samen hebben we het regelmatig over zijn doelen en welke stappen hij heeft gemaakt op weg naar het realiseren van zijn droom. Zijn droom is een zogenaamd major golf toernooi winnen in 2015. Richting dat doel heeft hij stappen en acties gedefinieerd. Bijzonder voor mij om zijn vorderingen en successen mee maken.

Daarnaast bood hij mij de mogelijkheid reclame op zijn auto te plaatsen. na enige overweging besloten de mogelijkheid te benutten. Met gepaste trots zag ik deze week het resultaat. Daarbij realiseerde ik me dat er dit jaar een auto door Europa rijdt met reclame van GradiorVisionFocus er op. Wellicht rijdt u in Nederland al dan niet in de file en ziet u de auto. Wanneer u me laat weten waar en wanneer, heb ik een kleine attentie.

Indien u direct of indirect een band heeft met de golfsport, Eduard biedt diverse mogelijkheden om ook in het golf een stap verder te komen. Graag vertelt hij of ik u daar meer over. Wat ik zelf steeds ervaar als ik golf speel, is hoezeer het een mentaal spel is waar bij mijn eigen ‘hoeken en randen’ van mijn gedrag, overtuitingen etc. soms pijnlijk naar boven komen. Persoonlijke Coaching met en tijdens golf is daarom een uitgelezen werkvorm. Boeiend om daar mogelijk met u mee aan de slag te gaan.

Effectief…?

agendaIn verschillende workshops en trainingen komen de aspecten prioriteiten stellen en plannen aan de orde. Belangrijk onderdeel als het om persoonlijke effectiviteit gaat. Plannen is vaak een bron van frustratie (En niet alleen omdat anderen zich niet aan afspraken houden), maar met planning behoudt je  overzicht en initiatief. Tijd plannen is tijd besparen. “Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent.” Aldus Dwight D. Eisenhower, voormalig generaal en president van de VS. Die uitspraak vormt de basis voor de Eisenhower-prioriteiten-matrix. Waarom is de methode van Eisenhower zo populair? Stephen Covey heeft dit als uitgangspunt gebruikt in zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Het biedt deelnemers in veel gevallen inzicht en overzicht op. Het gaat zelfs verder. Wanneer de deelnemers inzicht krijgen in de onderliggende overtuigingen en de voor- en nadelen daarvan, is dat de opmaat om dingen werkelijk op een nieuwe manier aan te pakken.

In één ochtend, middag of avond gaan wellicht ook uw mensen effectief geladen op pad. Eens doen…? Hoe zit het dan met het belang, de urgentie en de beschikbare tijd? Dan gaan we dat plannen! Ja, toch?

Tijd beschikbaar?

clockIn een ander item zijn prioriteiten en planning aan de orde geweest. Het volgende is wellicht een aardige aanvulling. Ik weet niet meer waar ik het las, maar het ging over de wet van Parkinson (gepubliceerd in 1955). Deze wet zegt dat de benodigde tijd evenredig is met de beschikbare tijd. Meer formeel wordt deze omschreven als ‘werk breidt zich uit tot de tijd die beschikbaar is (gesteld) voor zijn voltooiing’. De Wet van Parkinson voorspelt de steeds hoger wordende piramide van de (regerings) bureau-cratie en de onvermijdelijkheid van het toenemen van personeel. Of er nu meer werk is, minder werk of helemaal geen werk.