Categorie archief: Uncategorized

Invloed…


Frits Tuijn
, dierbare vrieFrits Tuijn 2nd, gewaardeerde vakbroeder en daarbij een bijzonder positief ingesteld mens, heeft recent besloten dit leven te laten voor wat het is. Ondraaglijke pijnen werden hem en zijn naaste omgeving teveel. Een onwaarschijnlijk dapper besluit en een bizar voorbeeld van hoe we invloed kunnen uitoefenen op en in ons leven. Tijdens de laatste keer dat ik hem sprak gaf hij aan:

‘Het glas is bij mij heel vaak halfvol, alleen het glaasje is nu wel erg klein’. 

Bij invloed denk ik bijna meteen aan de cirkel van invloed van Stephen Covey. Hierop kwam ik weer terug toen ik las over positieve psychologie. De grondlegger Martin Seligman kwam tot het inzicht dat in de klassieke psychoanalyse de nadruk wordt gelegd op het negatieve en dat we ons beter gaan voelen door onze sterke punten, talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Wat hieraan bijdraagt zijn – logischerwijs – positieve emoties over

 • Verleden: Tevredenheid, voldoening, vervulling, trots, sereniteit
 • Heden: Vreugde, extase, kalmte, enthousiasme, uitgelatenheid, genot, flow
 • Toekomst: Optimisme, hoop, vertrouwen, geloof

Deze positieve emoties creëren we volgens Seligman door, wat hij noemt, voluntary control in te zetten en constructief om te gaan met

 • Ons verleden; Intellectueel loslaten van het idee dat het verleden de toekomst bepaalt. Emotioneel door dankbaarheid te uiten over de goede dingen uit ons verleden en de ‘slechte’ gebeurtenissen oprecht vergeven
 • Heden; enerzijds door met aandacht genoegens te beleven door middel bepaalde gewoontes. Bewust genieten door delen, herinneringen opbouwen, jezelf feliciteren, zintuigen scherpen, opgaan in dingen. Anderzijds middels voldoening. Dat wat ervaren wordt wanneer we iets doen dat we van belang vinden.
 • Toekomst; Optimisme en hoop vergroten door onze aannames en overtuigingen over de toekomst kritisch te onderzoeken.

Frits heeft tot op het allerlaatst ieder moment benut om gelukkig te zijn. Bij zijn afscheid wilde Frits witte rozen. Met dankbaarheid voor de vriendschap gun ik ons allen momenten te blijven vinden om gelukkig te zijn. Een geweldige zomer en… hou de witte roos in bloei.

witte roos klein bewerkt

Verwachting…?

co-creatieHet einde van zomer komt weer in zicht. Dat brengt in ieder geval een verandering in het weer met zich mee. Andere kleding, lampen weer aan, is de CV-ketel nog in orde, etc. Allemaal herkenbare aspecten die eigenlijk als vanzelfsprekend naar boven komen. Dit zijn van die ‘normale’ gebeurtenissen die laten zien dat we eigenlijk prima kunnen omgaan met veranderingen.

Bijzonder genoeg lukt dit binnen organisaties in mindere mate. Vaak is er nog geen duidelijk beeld van de verandering of is het nut en de noodzaak nog onvoldoende belicht. Erg? Nee hoor. De vraag is: ‘Wat kun je hierin doen?’ Wil en kan je hierin je persoonlijk leiderschap aanwenden? Jazeker!

Een belangrijke dynamiek is die van de 3 V’s:

 • Verandering
 • Vertrouwen
 • Verwachtingen.

Veranderingen creëren in veel gevallen een bepaalde mate van onzekerheid waardoor het (zelf)vertrouwen omlaag gaat. Twijfel over nabije toekomst en onderlinge samenwerking. Waar gaat het heen, hoe zullen zaken zich ontwikkelen?

Wat effect heeft, is samen gericht in gesprek te gaan over de wederzijdse verwachtingen. Met wat jij belangrijk vindt en de visie op de verandering voor ogen, duidelijkheid vragen en geven over wat eenieder verwacht van de ander en wat de ander van jou kan verwachten. Nou is dit niet iets dat iedereen even makkelijk vindt om te doen. Zeker wanneer het interactie met meer dan 2 personen betreft.

Dit kan de aanleiding een korte gerichte workshop te doen. Vaak kan in een ochtend, middag al veel aan duidelijkheid gewonnen worden die de samenwerking en effectiviteit vergroot. Ik kom graag met in gesprek over hoe we dit voor jouw situatie vorm kunnen geven en wat we daarin van elkaar verwachten.

2014: Verschil…?

SBN 25jaar_stiSinds 2003 doe ik met veel voldoening vrijwilligerswerk voor Buddy Netwerk Den Haag. Afgelopen jaar weer meerdere groepen vrijwilligers getraind. Prachtig om ook daar te werken met mensen die een verschil willen maken voor hun omgeving.

Ieder jaar een kaart met de feestdagen. Dit jaar met een sprekend gedicht van auteurs Feijer en Van IJzendoorn dat ik graag wil delen. Ook in 2014 ontmoeten we dagelijks ongetwijfeld weer vele mensen. Die ontmoetingen zijn bijzonder. Hoe bijzonder bepaalt eenieder voor zich

Ontmoeten is
kijken en zien
luisteren en horen,
verbazen en verwonderen
Echt zien en echt horen,
horen wat de ander zegt
in plaats van wat je zou willen horen
Ontmoeten is een avontuur,
open staan voor de ander,
open staan voor je omgeving
Ontmoeten is jezelf tegenkomen
in de ogen van een ander,
die een spiegel zijn voor jezelf
Ontmoeten is de ander
het beste van jezelf laten zien
en het beste in de ander willen ontdekken
Ontmoeten is de ruimte krijgen
en de ander ruimte geven
zodat je allebei de wereld kunt ontdekken
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn,
samen groeien
elke ontmoeting een nieuw begin…

Iedereen wens ik waardevolle ontmoetingen in het nieuwe jaar.

SBN jij maakt een verschil

Bevlogen…?

De ongeëvenaarde inspanning en het daverende resultaat van Epke Zonderland in London krijgt de volgende dag natuurlijk ook in NRC.Next ruim de aandacht. Hendrik Spiering belicht in zijn artikel dat we in essentie allemaal Epkes lichaam hebben.

Wat maakt het verschil bij een uitzonderlijke prestatie? Natuurlijk, oefenen, oefenen, oefenen. Met 10.000 uur training is ieder mens in staat specifieke (combinaties van) vaardigheden te internaliseren. Maar goed, dat biedt geen enkele garantie voor resultaten, laat staan Olympisch goud.

Wat hieraan ten grondslag ligt is toewijding. Spiering verwijst onder meer naar de haast onmenselijke inspanningen van Scott en Shackleton tijdens hun poging(en) de zuidpool te verkennen. Shackleton selecteerde zijn expeditieleden op 5 criteria:

 • Optimisme
 • Geduld
 • Moed
 • Idealisme
 • Uithoudingsvermogen

Bij nagenoeg ieder interview met mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd, komen deze kwaliteiten naar voren. Hierop voortbordurend denk ik aan vragen die ik mezelf en tijdens training en coaching kan stellen:

 • Hoe scoor je jezelf op deze kwaliteiten op een schaal van 1-10? En
 • Hoe ziet jouw ongeving dat ook zo?
 • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?
 • Wat wil, kan en ga je hiermee doen?

De antwoorden hierop geven voldoende denk- en oefenstof om onze ruimte van handeling en de kans op ‘medailles’ te vergroten.

2010…?

Wat gaat 2010 brengen? Ik weet het niet en ik ben stikbenieuwd. Dit jaar vier ik mijn 50e verjaardag. In ieder geval een aantal doelen gesteld waarmee ik zeker weet dat ik een stap verder ga komen.

Eén van de doelen had ik mezelf al een paar jaar geleden gesteld: een toerskitocht tussen Zermatt en Chamonix; De zogenaamde Haute Route, voor m’n 50e verjaardag. Een korte impressie

Tijd tegenaan zitten hikken. ‘ben ik niet te oud…’, ‘kan ik dat wel…’ en meer van dat soort gedachten. Misschien herken je deze. Inmiddels heb ik me opgegeven. Van 1-9 mei ga ik het doen! Meteen aan de slag om m’n conditie op peil te brengen. Andere dingen die ik me voor heb genomen:

 • 12 boeken lezen
 • Ja maar… huh?! toepassen
 • 30 jaar vrienschap vieren in Bilbao

Zo’n lijstje werkt prima voor me. Geeft me richting en maakt het makkelijker prioriteiten stellen. Ben namelijk nogal snel afgeleid en doe dan andere dingen die langskomen. Welke dingen heb jij jezelf voorgenomen?