Categorie archief: Verandering

Huishouden…?

Wat is jouw beeld als je het woord ecologie hoort? Wanneer ik tot voor kort dit woord hoorde, kreeg ik meteen associaties met geitenwollen sokken, groen getint denkende mensen. Ben er inmidels wel achter dat deze gedachten voortkomen uit m’n opvoeding en me vooral beperken.

Ecologie betekent letterlijk ‘leer van het huis’, naar de Griekse woorden oikos (huis) en logos (leer). Een definitie van ecologie is ‘kennis van relaties van organismen en hun omgeving’. Hier doen we in wezen allemaal aan.

Ben in deze herfstdagen gedoken in de boeken Theory U en Web of Life. Via LinkedIn bij een video fragment gekomen van een interview met Fritjof Capra. Boeiend hoe helder, weloverwogen en eenvoudig hij zijn idee uiteenzet. Voor mij geeft het hernieuwd besef  en perspectief over de  naam GradiorVisionFocus en Dynamiek uit Interactie die ik eind 2003  gekozen heb. 

Hoe is het met jouw huishouden?

SummerCoaching 2010

  • Ook deze zomer weer een stap verder komen met jezelf ?
  • Heb je weleens de gedachte gehad iets met een coach op te pakken maar is het er gewoon nog niet van gekomen?

SummerCoaching biedt uitkomst. Ook deze zomer heeft GradiorVisionFocus drie kostenloze coaching trajecten beschikbaar in de periode van juni -september. We starten met een intake waarin we helder krijgen waar we mee aan de slag willen. Wanneer we inderdaad aan de slag willen, plannen we 5 sessies waarmee je een stap verder komt.

Meldt je vòòr 13 juni aan via de website.

Veerkracht…

Veerkracht is wellicht een van de meest krachtige kwaliteiten van de mens. Zeker ten tijde van recessie. Regelmatig bijhouden van onze veerkracht kan burn-out etc. voorkomen. Inzet van training en coaching vanuit een proactieve benadering, maakt mensen (veer)krachtiger. Investering in training en coaching lijken daarom cruciaal.  Immers, werknemers zijn voor werkgevers kostbaar in menig opzicht.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out verschijnselen. 12%  van de huisartsbezoeken hebben te maken met stressklachten. 30.000 mensen komen jaarlijks door psychische klachten in de WAO, waarvan 9000 (30%) door stress en overbelasting veroorzaakt wordt.  Op een werkende populatie van ca. 6.7 miljoen hebben dus ca. 670.000 mensen last van burn-out verschijnselen in welke vorm dan ook. Vaak wordt dit pas laat (h)erkend. Herstel van burn-out vraagt over het algemeen minimaal 3 maanden. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om in te kunnen schatten wat dit kost. Er is iets aan te doen. 

  1. (H)erken bijtijds de symptomen. Deze test geeft een indicatie
  2. Zet van meet af aan adequate support en ondersteuning in. Kies daarbij voor een integrale aanpak.
  3.  Belangrijkste tip is wellicht ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Er zijn…?

Iedereen heeft wel een of meedere favoriete films. Een van mijn favorieten is Being there met Peter Sellers in wellicht een van zijn beste rollen.  Als de tuinman Chance Gardner lijkt hij zich volledig onbewust van de buitenwereld en kent die alleen via de TV. Het enige dat hem boeit is het tuinieren. Door toeval komt hij in de buitenwereld terecht. Door zijn eenvoudige, bijna kinderlijke  en vooral ongecompliceerde kijk op dingen, gaan mensen in de buitenwereld hem bewonderen. Met name omdat ze zijn tuinier metafoor zo bijzonder vinden en daar hun eigen interpretatie aan geven. De door hem veel gebruikte uitspraak ‘I like to watch’ leidt menig moment tot bijzondere situatie.

In de laatste scene van de film komt de voor mij meest bijzondere tekst naar voren als de President van Amerika zegt: ‘Life is a state of mind’, terwijl Chance over het water loopt. Hierbij een link naar de filmtrailer.

Wat mij persoonlijk boeit in de film is Chance constant in het nu lijkt te zijn en hoe realiteit, interpretaties, ideeen en meningen met elkaar verwoven zijn. Steeds vraag ik me af  ‘wat is waar?’ Welke films hebben jou aan het denken gezet over jouw realiteit en waarheid?

Creativiteit…

CreativiteitHet thema van het Tijdschrift voor Coaching is creativiteit. In zijn artikel Versnellen met de traagste managementtool ter wereld verteld hij over een idiaans gebruik om dingen te bespreken: De praatstok. Hij haalt daarbij onder meer het boek Presence aan. Otto Scharmer licht in dit boek toe dat hij onderscheid maakt in vier niveau’s waarop een gesprek kan plaats vinden:

  1. Downloading; Een alledaags gesprek over ditjes en datjes. Ik vertel wat mij bezighoudt, jij vertelt wat jou bezighoudt. Ieder onthoudt hetgeen zijn bestaande mening of standpunt herbevestigd.
  2. Discussie of debat; Uitwisselen van standpunten. Meningen delen waardoor wederzijds zicht ontstaat op overeenkomsten en verschillen. Vanuti deze basis kunnen beslissingen worden genomen.
  3. PresenceDialoog; Naast de inhoud van de argumenten, hebben we oog voor gevoelens, waarden en overtuigingen. We zoeken naar overeenkomsten en overbruggen zo mogelijk de verschillen.
  4. Presencing; We vetrouwen erop dat uit onze ontmoeting nieuwe wijsheid ontstaat. We benutten de aanwezige kwaliteit, vergroten ons gewaar zijn, vertragen activiteit en zien wat zich aandient.

De ene is niet per definitie beter dan de ander. Ieder niveau heeft zijn functionele kant. Juist de laatste twee zetten de deur open tot de creativiteit. De geest komt als het ware uit de fles.

Op welke momenten besef je daadwerkelijk op welk niveau je in gesprek bent? Ik gun jullie plezier en creativiteit.

Genieten (2)

winnie the poohOp het moment dat ik het vorige item schreef, kwam een liedje in me op en ik raakte ontroerd: Feelin’ Groovy van Simon & Garfunkel. In 1996 is mijn dochter Tess geboren. Een ingrijpende en bijzondere gebeurtenis in mijn leven. Een van de vele dingen waar we destijds als aanstaande ouders over nadachten was het geboortekaartje. Wat zet je daar dan op?

In ieder geval een plaatje van Winnie the Pooh. Niet in de laatste plaats omdat Winnie zo’n ongecompliceerde levenshouding heeft. Juist deze ongecompliceerdheid in combinatie met de tekst van het liedje maakte het speciaal. Overigens, de officiële titel van dit nummer is The 59th Street Bridge Song.

…I got no deeds to do, no promises to keep
I’m dappled and drowsy and ready to sleep
Let the morning time drop all its petals on me
Life, I love you, all is groovy…

Bijzondere is wellicht dat Tess zich ontpopt in dit beeld. Maar goed, als vader ben ik ongetwijfeld vertroebeld in mijn beeldvorming… Muziek doet altijd veel, het raakt. Tijdens training- of coaching trajecten zet ik in specifieke processen de kracht van muziek in. Prachtig om de effecten mee te beleven. Welke muziek raakt jou?

De deur uit…

Outdoor…zet een andere ‘deur’ open.

Een paar weken geleden had ik het heerlijke genoegen een kick-off van een trainingsprogramma te begeleiden in de Belgische Ardennen. Met elkaar dingen voor elkaar krijgen in een compleet andere context. Juist de context van zowel de omgeving als de oefeningen zetten de deelnemers op een andere manier aan het denken en doen. Perspectief verschuift. Het was weer  indrukwekkend mee te maken wat dit outdoor evement deed voor en met deze mensen en de  groepsontwikkeling. Ont-wikkelen door ‘ingewikkelde’ opdrachten te ontwikkelen. Out-of-the-box denken en doen.

Niet alleen voor de deelnemers maar zeker ook voor mij als begeleider. Heb de laatste jaren wat meer last van hoogtevrees. Leeftijd? Met name als ik me niet met m’n handen kan vasthouden aan iets dat letterlijk houvast geeft. Eng om mijn houvast dan in handen te leggen van iemand anders die me aan een eind touw houdt. Veiligheid ont-dekken door het nemen van risico, voorbij gaan aan angst. Ik ervaar groei en ben trots op wat ik heb gedaan.

 

5 Jaar…

lustrum5 jaar geleden ben ik GradiorVisionFocus gestart. Op 11 februari om precies te zijn. Time flies… Tijd voor een facelift. Deze nieuwsbrief en ook de website is qua lay-out veranderd. Zeker in deze nieuwe lente misstaat dit niet. Vijf jaar. Wat zegt dat nu helemaal. In wezen niets anders dan een gegeven. Maar, wat heb ik veel geleerd en beleefd. En dit houdt nooit op. De  belevenissen ze zijn ook steeds weer anders. Zeker in de huidige economische situatie. In deze periode wordt ook ik geconfronteerd met verandering. Dit betekent voor mij onder meer dat ik alert wil blijven voor de mogelijkheden die er zeker zijn.

Genoeg mensen binnen en buiten Nederland willen en gaan ook aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. Diverse organisaties nemen hun slagvaardigheid en klantgerichtheid onder de loep. Al dan niet gedreven vanuit relatieve onzekerheid en juist om effectief met veranderingen om te gaan. Het blijft voor mij steeds weer geweldige kick te ervaren hoe de mensen met wie ik werk in beweging komen en die dingen oppakken die voor hen van belang zijn.

Het is begonnen…

Tjonge, voelt als een mega stap in een onbekende wereld. De blogwereld. Nog geen enkele kaas van gegeten. Toch proeven en ervaren hoe het smaakt.  Meteen gaan allerlei ideeën door m’n hoofd spelen. Kan er niet echt overzicht in krijgen en als ik dat niet heb, voel ik vaak wat stress opkomen en dan denk ik ook meteen aan de slogan die ik vaak hanteer “Wie zichzelf overwint is machtig…”. Gewoon een kwestie van doen. Gedaan!