Energy drink…

Al terug van zomer vakantie? Wanneer je dit leest hoogstwaarschijnlijk wel. Batterij opgeladen? Die van mij in ieder geval wel.

Een van mijn doelstellingen in 2011 is ook dit jaar minimaal 3 trainers aan het werk te zien en daarvan te leren. Is inmiddels gerealiseerd. Mede daarom heb ik – vlak voor mijn vakantie – geassisteerd bij een training Mastering Your Leadership. Boeiend twee collega trainers aan het werk te zien en hoe zij zaken aan- en oppakken. Daarbij ook m’n eigen denken, voelen en doen weer onder ogen gezien. Verrijkend.

Tijdens de training had ik een toevallige en bijzondere ontmoeting met iemand buiten de training. Zij vertelde over Remco Claassen en zijn boek IK. Dit soort handwijzigingen uit het universum pak ik graag op en ben het boek gaan lezen. Veel bekende aspecten over persoonlijk leiderschap worden aangehaald. Wat is effectief leiderschap in één zin? IK definieert het als volgt:

‘…weten wie je bent, wat je wilt en dat transformeren in voordeel voor anderen.’

Wat mij weer aansprak is het belang van een persoonlijke missie. Missie geeft richting en energie. In het boek geven ze een praktische aanpak om tot een persoonlijke missie te komen en wordt een verband gelegd met Einstein’s E=MC2.

 • Energy =
 • Mission (wat wil ik?) x
 • Character (wie ben ik?) x
 • Competences (wat kan ik?).

Meteen m’n eigen missie onder de loep genomen… lekker hoor, zo’n slokje energie.

Wat is jouw missie? Waar krijg jij energie van?

Aanwezig…

Ben thans het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg aan het herlezen en in september een training. Ik realiseer me dat de manier waarop ik communiceer geweldadiger kan zijn dan ik me veelal besef, doordat ik uitdrukkingen gebruik die nodeloos beschuldigend zijn. In dit boek een pakkende quote van Martin Buber:

“Ondanks alle overeenkomsten heeft elke levenssituatie, als een pasgeboren baby, een nieuw gezicht, dat er nog nooit eerder geweest is en nooit opnieuw zal komen. Het vraagt een reactie van jou die niet op voorhand voor te bereiden is. Het vraagt niets van wat al gebeurt is. Het vraagt aanwezigheid, verantwoordelijkheid; Het vraagt jou.”

Het doet me denken aan Zan Shin. Zan Shin is de Japanse karakter voor aandacht, aanwezigheid, alertheid. De letterlijke vertaling is overgebleven geest. Deze aandacht draagt er aan bij dat we in het nu zijn en intuïtief handelen. Het zoals met zoveel aspecten in ons leven een paradox. Aan de ene kant is zan shin alertheid en scherpte. Aan de andere kant rust – ontspannen bewustzijn. Vanuit budo en samurai kan zan shin het verschil betekenen tussen leven en dood.

Realiteit…

Wanneer beslissingen genomen  worden over een specifieke ontwikkeling of situatie ‘hoe lossen ik dit op…?’ is het vaak raadzaam zo objectief als mogelijk de realiteit onder ogen te zien. Of dat ook de waarheid is, is een tweede. Want onze realiteit is altijd een momentopname, gebaseerd op dat wat we waarnemen. We nemen waar en reageren door onze mentale modellen doordat we de door Chris Argyris zogenaamde inferentieladder bewandelen.

Vanuit oogpunt van systeemdenken haal ik regelmatig de uitspraak van Albert Einstein aan:

De oplossing voor een probleem ligt vaak op een ander niveau dan waar het probleem zich voordoet

Te veel en te vaak zie ik dat problemen opgelost worden met een – wat ik noem – lapmiddel. Door de waan van de dag wordt zo snel als mogelijk gereageerd en niet verder gekeken. Bijvoorbeeld; Verkoop loopt terug, dus… de verkoopstaf moet een verkooptraining volgen.

In mijn werk vind ik nog steeds één van de boeiende aspecten met de ander(en) te kijken naar wat de ervaren realiteit is en waar die op gebaseerd is. Daaruit komen dan de meest effectieve inzichten, aangrijpingpunten en oplossingen. Denk hierbij ook steeds aan de uitspraak van Yftach Sagiv

The physical universe is your guru

Wat is jouw realiteit?

Motivatie upgrade…?

Rond het ingaan van de tweede helft van de 20e eeuw is in de wetenschap onderzoek gedaan naar extrinsieke en intrinsieke motivatie. Vele organisaties en bedrijven lijken de waardevolle inzichten hieruit niet op te merken – of is er iets anders aan de hand? Willen we echt willen groeien dan dienen we te leren van de wetenschap, de bevindingen tegen het licht houden en toepassen.

Iedereen wordt ‘bestuurd’ vanuit motivatie. Uit historisch oogpunt onderscheidt Daniel Pink in zijn boek Drive twee vormen van besturing van motivatie:

 • Motivatie 1.0; Periode van oudheid tot aan industriële revolutie. Oorspronkelijk en basaal. Drijfveer is overleven.
 • Motivatie 2.0; aansluitende periode tot aan jaar 2000. Hoge mate van routinematige taken. Sturen door middel van straffen en belonen. Vraagt om volgzaamheid. Vooruitgang en resultaten en worden afhankelijk van en bevorderlijk voor gedrag gebaseerd op extrinsieke verlangens en beloning. Daniel Pink noemt dit type X-gedrag.

Nu, in het begin van de 21ste eeuw, lijkt ons denken over wat en hoe we doen te vragen om een upgrade van Motivatie 2.0 naar 3.0. Niet in de laatste plaats omdat in ons huidige leven vanuit diverse facetten een groter beroep wordt gedaan op creativiteit. Wat hieraan bijdraagt is gedrag dat van binnenuit gedreven wordt, intrinsiek. Type I-gedrag. Motivatie 3.0 wordt gevoed door drie fenomenen:

 • Autonomie; de ruimte, vrijheid over 4 T’s
  • Taak; wat
  • Tijd; wanneer, moment
  • Team; wie
  • Techniek; hoe
 • Meesterschap; Beter worden in iets wat er voor jou toe doet
 • Zingeving; Mensen zijn van nature naar op zoek naar iets dat voorbij gaat aan henzelf

Wat hiervoor nodig is, is dat we het accent verschuiven van resultaatdoelen naar leerdoelen. Mensen die werken aan leerdoelen vanuit motivatie 3.0 bereiken betere resultaten. Relatief recente wetenschappelijke bevindingen onderschrijven en bewijzen dit. Aardig voorbeeld in deze context is wellicht Wikipedia. Nog dagelijks groeit de meest geraadpleegde informatiebron ter wereld vanuit persoonlijke intrinsieke interesse en ambitie zonder dat er ook maar enige extrinsieke beloning tegenover staat. Zelfs het ‘machtige’ Microsoft heeft de verdere ontwikkeling van haar eigen encyclopedie Encarta gestaakt. Simpelweg omdat van deze concurrentie niet te winnen valt.

Maximalisatie van zingeving als ambitie en leidraad dient een plaats in te nemen naast winstmaximalisatie. Sterker nog, misschien is winstmaximalisatie wel de logische en prettige bijkomstigheid motivatie 3.0

Welke versie van motivatie herken je in jouw omgeving? En, ben je toe aan een upgrade?

Rekening houden mèt…

Klant, klantvriendelijk, klantgericht, account, rekening, rekening houden, rekening houden mèt… verantwoordelijkheid, bevoegdheid, accountability, accountplan, individuele aansprakelijkheid, afrekenen. Woorden  die regelmatig onderwerp van gesprek of discussie vormen.

Zo ook in een cursus Key Account Management die ik met plezier verzorg. Een van de onderwerpen daarin is accountability. Vond daarbij een proefschrift uit 2007 gemaakt aan de Universiteit Groningen. Hierin is bevonden dat drie groepen factoren accountability voornamelijk bepalen:

 1. Taakgerelateerde; taakduidelijkheid en feedback
 2. Sociale; individuele verantwoordelijkheid en audience power
 3. Persoonlijke; prestatie- en kennisoriëntatie

Twee conclusies:

 1. Accountability werkt verschillend voor mensen met verschillende niveaus prestatieoriëntatie: individuen met een sterke prestatieoriëntatie schijnen hier meer van te profiteren dan individuen met een sterke kennisoriëntatie.
 2. Motiverende eigenschappen van goal setting elementen (taakduidelijkheid en feedback) afhankelijk zijn van variabelen gerelateerd aan sociale context en persoonlijke doeloriëntatie.

Boeiend dat duidelijkheid en feedback ook hierin weer naar voren komen. Samenwerken – ook met een klant – doe je immers niet in je eentje. Dit impliceert heldere wederzijdse verwachtingen, zakelijk en persoonlijk. Zodoende kan de route naar de toekomst worden bewandeld.

In hoeverre kan/mag jouw omgeving op jou rekenen? En andersom?

Vurig leren…

Kortgeleden was ik op een bijeenkomst. Een van de onderdelen was een presentatie van Gerjanne Dirksen van BCL over ons brein en leren. Interessant en boeiend. Te meer omdat ze in de presentatie een aantal aspecten had verwerkt.

Denk eens aan de laatste keer dat je een effectieve leerervaring had waarvan je nu nog kunt zeggen ‘ja, die vergeet ik nooit meer…’. Wat was het dat die ervaring zo effectief maakte? Veel onderzoek is inmiddels verricht naar het effect en het rendement van leren. Een van de benaderingen is dat  bij leren in onze hersenen sterkere en meer uitgebreide neurale netwerken gevormd worden. Zes factoren spelen tijdens het leren een bepalende rol:

 • Emotie; Nieuwsgierigheid, spanning, uitdaging, verrassing en beloning
 • Herhaling; Op 10 momenten in de tijd iets 1x herhalen geeft meer rendement dan op 1 moment 10x
 • Zintuiglijk rijk; Prikkeling van gehoor, ogen, reuk, gevoel (beweging)
 • Creatie; Iets dat zelf bedacht of ontdekt is, wordt langer onthouden
 • Focus; Waar leer ik dit voor en wat levert het me mogelijk op?
 • Voortbouwen; Activeer reeds aanwezige kennis en ervaring en sluit daarop aan

Ik mag zeggen dat ik een goed gevoel voor ritme heb. In de auto met de radio aan had ik de illusie een virtuoos te zijn in dashboard percussie. Spelen op gehoor is voor mij relatief makkelijk. Eind vorig jaar heb ik de lang gewenste stap gezet om percussie te spelen. Tjeerd Klapwijk heeft me het belang laten inzien van het lezen van muziek en de noten. Voor mij een ware hersenkraker. Daarbij stuitte ik ook (weer) op voor mij bekende thema’s in mijn leven als concentratie, fouten maken en moeten vs. willen. Door het oefenen krijg ik het noten lezen onder de knie. Wekelijks letterlijk en figuurlijk aan de slag, geweldig. Electriciteit schiet vurig door m’n hoofd.

 

Aandacht…

Alles wat aandacht krijgt groeit…

Tien jaar geleden kwam ik via Joep de Jong in aanraking met Appreciative Inquiry (AI). Een benadering die op een positieve wijze kijkt naar mensen, organisaties en situaties. Het draagt bij aan een attitude waardoor waardering, veranderingsbereidheid hand in hand gaan. Het fundament van AI kent vijf principes als uitganspunt. Voor ieder principe bestaat een specifieke quote die deze illustreert. 

 1. Al onze waarnemingen van de werkelijkheid zijn gekleurd door onze eigen beelden, ervaringen, overtuigingen, relaties en cultuur. “We do not see things as they are, we see them as we are.” Anais Nin
 2. Ieder verhaal of werkelijkheid is op meerdere manieren te interpreteren. “If you focus on problems, you find more problems, if you focus on successes, you find more successes.” Mac Odell
 3. Elke vraag neemt ons mee in een bepaalde richting. “All questions are leading questions.” Michael Hoyt
 4. Beelden over de toekomst, leiden onze acties en vormen onze toekomst. “If you want to build a ship, don’t drum up the people to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” Antoine de Saint Exupéry
 5. Positieve emoties zijn essentieel voor groei en optimaal functioneren. “When we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves.” William Arthur Ward

 De aanpak van AI bestaat uit vijf stappen (5 V’s) en vertoont in mijn ogen veel overeenkomst met Theory-U:

 1. V erwoorden; Formuleren en definiëren van het gewenste onderwerp
 2. V erdiepen; Beschrijven van succes momenten en best practices in de context van het onderwerp 
 3. V erbeelden; Visualiseren toekomst en visie prikkelend ver- woorden alsof die reeds gerealiseerd is 
 4. V ormgeven; Analyseren van succesbepalende organisatorische en relationele elementen
 5. V erwezenlijken; Plan van aanpak. Persoonlijke betrokkenheid staat hierin centraal

Volgende stappen richting AI:

  Bron: AI Magazine

Iedereen wakker…

Goed slapen is fijn. Lekker wakker worden is zalig. Sinds enkele weken staat naast het bed een wake-up light. Langzaam wordt het lichter in de slaapkamer gevolgd door lentefris tsjirpende vogelgeluiden. Frappant hoe mijn biologische klok reageert. De dag begint in licht, ook al is het nog donker buiten.  Een aanrader! Op naar het voorjaar. De dagen zijn alweer aan lengen.

Voor iedereen goede nachtrust en een wakker 2011. Letterlijk en figuurlijk. Ik wens dat je aan de slag blijft met de bijdrage die je wilt leveren aan je omgeving. Blijf opstaan voor wat je belangrijk vindt. YouTube video van John Legend onderstreept dit. Veel plezier.

Bescheidenheid siert…?

Afgelopen donderdag een training klantgericht handelen verzorgd in Noorwijkerhout. Drie boeiende dagdelen met mensen die leergierig zijn en hun grenzen wilden verkennen. Wat een weelde zo te mogen werken.

Mijn oog viel op een onderzetter en met name de tekst. Deze trof me. Vooral de dienstbaarheid, ondersteuning en bescheidenheid die erin doorklinkt. Daarnaast natuurlijk de creativiteit en aandacht waarmee het bedacht is.

Hmm, bescheidenheid expliciet benoemen… paradox?

Vitamine-A..!

Eerder deze week heb ik bij Kwik-Fit in Leiden een barstje in de voorruit van m’n auto laten repareren. Mocht van mijn regionale verzekering Univé . Die me overigens snel en effectief hebben geinformeerd nadat ik ze belde met de vraag ‘wat te doen…?’. Na de ruitreparatie komt de Kwik-Fit man op mij af en zegt ‘meneer Krijger, uw auto is gereed. Zal ik hem naar buiten rijden of doet u dat zelf?’ Een kleine verbazing bekroop me ‘Gôh, hij weet m’n naam.‘ Met een glimlach op mijn gezicht reed ik de garage uit.

Dacht daarna meteen aan de uitdrukkingen gewone dingen ongewoon goed doen en mond-op-oor reclame uit de inspirerende training van Ton Planken. Vanuit oplettendheid en nieuwsgierigheid kan je aandacht persoonlijk maken en daarmee het verschil.

Vitamine-A noem ik dat. Klanten hebben dat nodig.