Site-archief

Vrijheid…

Vrijheid is weten wie je bent

– Freek de Jonge –

goldfish jumping out of the waterWanneer je beter zicht hebt op wie je bent, ben je beter in staat om te gaan met verandering. Dat vraagt reflectie. In het boek ‘Stilstaan bij verandering’ interviewden de auteurs elf veranderaars. De resultaten vergeleken ze met hun eigen ervaring als organisatie adviseur. Op basis daarvan stellen zij:

Organisaties en mensen vormen verzamelingen van schijnbare tegenstellingen en tegenstrijdigheden. Succesvolle veranderaars lukt het beter deze paradoxen te hanteren.

Omgaan met onder meer de volgende vijf paradoxen draagt in hun ogen bij aan succesvol veranderen:

  • Authenticiteit en rolverwachting
  • Kracht en kwetsbaarheid
  • Ratio en intuïtie
  • Sturen en steun vinden
  • Continueren en veranderen

Wellicht een suggestie stil te staan bij de volgende vragen:

  • Welke paradox spreekt aan?
  • Wat maakt dat deze je aanspreekt?
  • Waar kom je die tegen in je eigen omgeving?
  • Wat is jou manier om er mee om te gaan?
  • Welke opvattingen/overtuigingen/normen spelen mogelijk een rol?

Een paradox die ik zelf veel tegenkom is dat ik er van overtuigd ben dat vrijheid alleen beleefd kan worden bij de gratie van afbakening en vice versa. Afbakening in de zin van verwachtingen gebaseerd op datgene wat essentieel is: onze behoefte.

be the change

Bron: Coachingskalender 2012