Site-archief

Tijd beschikbaar?

clockIn een ander item zijn prioriteiten en planning aan de orde geweest. Het volgende is wellicht een aardige aanvulling. Ik weet niet meer waar ik het las, maar het ging over de wet van Parkinson (gepubliceerd in 1955). Deze wet zegt dat de benodigde tijd evenredig is met de beschikbare tijd. Meer formeel wordt deze omschreven als ‘werk breidt zich uit tot de tijd die beschikbaar is (gesteld) voor zijn voltooiing’. De Wet van Parkinson voorspelt de steeds hoger wordende piramide van de (regerings) bureau-cratie en de onvermijdelijkheid van het toenemen van personeel. Of er nu meer werk is, minder werk of helemaal geen werk.