Maandelijks archief: april 2009

Aikido stage met Anno shihan (8e dan) 22-24 mei

 

anno2-thumbIn november 2008 hebben 20 aikidoka van Shi Zen Ryu een bezoek gebracht aan de Kumano Juku Dojo in Shingu, Japan. De reis naar Japan vond oorspronkelijk plaats om deel te nemen aan de Kokusai Taikai 2008, de internationale bijeenkomst in Tanabe, Japan. Naar aanleiding van dit bezoek heeft Shi Zen Ryu Anno shihan uitgenodigd voor een stage in onze dojo. Anno shihan deze uitnodiging aanvaard en zal een stage geven van 22 – 24 mei 2009. Hij zal daarbij geassisteerd worden door Tsutomu Sugawa shihan (7e dan) en Teruo Nishi (6e dan).

Voor iedere aikidoka een unieke gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen. De stage zal plaats vinden in de Klaverhal in Zoeterwoude. Meer informatie op de website van aikido vereniging Shi Zen Ryu.

Trots…

Gradior ReclameSinds enige tijd begeleid ik Eduard Schwarz. Hij is professioneel golf speler. Samen hebben we het regelmatig over zijn doelen en welke stappen hij heeft gemaakt op weg naar het realiseren van zijn droom. Zijn droom is een zogenaamd major golf toernooi winnen in 2015. Richting dat doel heeft hij stappen en acties gedefinieerd. Bijzonder voor mij om zijn vorderingen en successen mee maken.

Daarnaast bood hij mij de mogelijkheid reclame op zijn auto te plaatsen. na enige overweging besloten de mogelijkheid te benutten. Met gepaste trots zag ik deze week het resultaat. Daarbij realiseerde ik me dat er dit jaar een auto door Europa rijdt met reclame van GradiorVisionFocus er op. Wellicht rijdt u in Nederland al dan niet in de file en ziet u de auto. Wanneer u me laat weten waar en wanneer, heb ik een kleine attentie.

Indien u direct of indirect een band heeft met de golfsport, Eduard biedt diverse mogelijkheden om ook in het golf een stap verder te komen. Graag vertelt hij of ik u daar meer over. Wat ik zelf steeds ervaar als ik golf speel, is hoezeer het een mentaal spel is waar bij mijn eigen ‘hoeken en randen’ van mijn gedrag, overtuitingen etc. soms pijnlijk naar boven komen. Persoonlijke Coaching met en tijdens golf is daarom een uitgelezen werkvorm. Boeiend om daar mogelijk met u mee aan de slag te gaan.

Zekerheid?

“De enige zekerheid in het leven kun je vinden als je de onzekerheid van het leven koestert”

M. Scott Peck

Lessen van Yoda

Vodpod videos no longer available.

more about “Yoda“, posted with vodpod

 

Effectief…?

agendaIn verschillende workshops en trainingen komen de aspecten prioriteiten stellen en plannen aan de orde. Belangrijk onderdeel als het om persoonlijke effectiviteit gaat. Plannen is vaak een bron van frustratie (En niet alleen omdat anderen zich niet aan afspraken houden), maar met planning behoudt je  overzicht en initiatief. Tijd plannen is tijd besparen. “Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent.” Aldus Dwight D. Eisenhower, voormalig generaal en president van de VS. Die uitspraak vormt de basis voor de Eisenhower-prioriteiten-matrix. Waarom is de methode van Eisenhower zo populair? Stephen Covey heeft dit als uitgangspunt gebruikt in zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Het biedt deelnemers in veel gevallen inzicht en overzicht op. Het gaat zelfs verder. Wanneer de deelnemers inzicht krijgen in de onderliggende overtuigingen en de voor- en nadelen daarvan, is dat de opmaat om dingen werkelijk op een nieuwe manier aan te pakken.

In één ochtend, middag of avond gaan wellicht ook uw mensen effectief geladen op pad. Eens doen…? Hoe zit het dan met het belang, de urgentie en de beschikbare tijd? Dan gaan we dat plannen! Ja, toch?

Tijd beschikbaar?

clockIn een ander item zijn prioriteiten en planning aan de orde geweest. Het volgende is wellicht een aardige aanvulling. Ik weet niet meer waar ik het las, maar het ging over de wet van Parkinson (gepubliceerd in 1955). Deze wet zegt dat de benodigde tijd evenredig is met de beschikbare tijd. Meer formeel wordt deze omschreven als ‘werk breidt zich uit tot de tijd die beschikbaar is (gesteld) voor zijn voltooiing’. De Wet van Parkinson voorspelt de steeds hoger wordende piramide van de (regerings) bureau-cratie en de onvermijdelijkheid van het toenemen van personeel. Of er nu meer werk is, minder werk of helemaal geen werk.

Waardevol

mandela-leiderschapAan het einde van een coachtraject ontving ik dit boek. Binnenin een bijzonder dankwoord. Het ontroerd me. Weer een bevestiging dat ik door wil gaan op mijn ingeslagen weg. Het boek is inspirerend. Achterin het boek wordt Ubuntu als leiderschapstijl beschreven. Ubuntu staat voor medemenselijkheid. Het fundamentele idee van Ubuntu is dat ieder mens afhankelijk is van andere mensen. Je bent onderdeel van een gemeenschap: ‘Ik ben omdat wij zijn.’ Ubuntu is een samenstelling van twee woorden: ubu en ntu. Ubu betekent zoveel als ‘het universum’. Ntu staat voor ‘ontvouwen van het universum.’ De traditionele manier van leven in Afrika is gericht op vrede en harmonie. Respect is er niet alleen voor mensen, maar ook aan de omgeving zoals de natuur, dieren en het bovennatuurlijke. Het bracht bij mij ook weer het besef naar boven van mijn eigen verbintenis met Afrika. Ubuntu wordt gekenmerkt door heldere waarden. Interesse? Ik stuur graag een overzicht toe.

5 Jaar…

lustrum5 jaar geleden ben ik GradiorVisionFocus gestart. Op 11 februari om precies te zijn. Time flies… Tijd voor een facelift. Deze nieuwsbrief en ook de website is qua lay-out veranderd. Zeker in deze nieuwe lente misstaat dit niet. Vijf jaar. Wat zegt dat nu helemaal. In wezen niets anders dan een gegeven. Maar, wat heb ik veel geleerd en beleefd. En dit houdt nooit op. De  belevenissen ze zijn ook steeds weer anders. Zeker in de huidige economische situatie. In deze periode wordt ook ik geconfronteerd met verandering. Dit betekent voor mij onder meer dat ik alert wil blijven voor de mogelijkheden die er zeker zijn.

Genoeg mensen binnen en buiten Nederland willen en gaan ook aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. Diverse organisaties nemen hun slagvaardigheid en klantgerichtheid onder de loep. Al dan niet gedreven vanuit relatieve onzekerheid en juist om effectief met veranderingen om te gaan. Het blijft voor mij steeds weer geweldige kick te ervaren hoe de mensen met wie ik werk in beweging komen en die dingen oppakken die voor hen van belang zijn.

Het is begonnen…

Tjonge, voelt als een mega stap in een onbekende wereld. De blogwereld. Nog geen enkele kaas van gegeten. Toch proeven en ervaren hoe het smaakt.  Meteen gaan allerlei ideeën door m’n hoofd spelen. Kan er niet echt overzicht in krijgen en als ik dat niet heb, voel ik vaak wat stress opkomen en dan denk ik ook meteen aan de slogan die ik vaak hanteer “Wie zichzelf overwint is machtig…”. Gewoon een kwestie van doen. Gedaan!